De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Na een jaar afwezigheid, omwille van de nieuwe criteria van de FOD Economie, heeft de ABP-BVP opnieuw haar kandidatuur gesteld als lid van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.

Wat zijn de voordelen van een erkenning?

 1. Deelnemen aan de werkzaamheden van de HRZKMOEen erkende organisatie krijgt een vertegenwoordiging in de Hoge Raad. Dat laat haar toe:
  • betrokken te zijn bij de werkzaamheden van de Raad;
  • problemen aan te kaarten die haar aangaan;
  • de adviezen van de Hoge Raad te beïnvloeden;
  • haar stem te laten horen op het federale beleidsniveau.
 2. VertegenwoordigingZowel voor de eigen en potentiële leden als voor privé- en publieke gesprekspartners, is de erkenning een bewijs van representativiteit en effectieve werking van een erkende organisatie.
 3. ZichtbaarheidWanneer de overheid rechtstreeks in contact wil treden met een beroeps- of interprofessionele organisatie, richt zij zich in de eerste plaats tot erkende organisaties. De erkenning kan soms een voorwaarde zijn om als organisatie in bepaalde commissies of raden te mogen zetelen.
 4. Bescherming van de titels verbonden aan de mandaten of functies bij de Hoge RaadEen strafsanctie is voorzien tegen iedere persoon die een van de titels gebruikt zonder er het recht toe te hebben.

 

Ledenlijst in Sectorcommissie 13 – Medische en Paramedische Beroepen: lijst

 

Ph. Vancken