Regionale Kwaliteits- Groepen

Regionale Kwaliteits- Groepen (RKG)

Doel van de Regionale Kwaliteitsgroepen

Het doel van de RKG’s is, om individuele psychotherapeuten, teams, praktijken, groepspraktijken, artsen en andere GGZ hulpverleners te voorzien in een onderlinge, regionale/provinciale/nationale, samenwerking, met het oog op het creëren van een deelplatform van de BVP.

De hoofddoelstelling van de RKG’s is, beroep te kunnen doen op mekaars individuele – en/of groepsexpertise, doorverwijzingen te realiseren, praktijkmaterialen uit te wisselen, literatuur te delen, te participeren aan supervisies, intervisies en casuïstiek, te voorzien in onderlinge vormingsmomenten, peer-group vergaderingen,… en dit alles om de patiënten/cliënten te kunnen voorzien in een professionele ‘totaal’behandeling.

Tevens zorgen de RKG’s er op deze wijze voor om, conform de EAP, te kunnen voldoen aan de bepalende criteria m.b.t. supervisie/intervisie en CPD (Continuous Professional Development), om hetzij, autonome of niet autonome psychotherapeutische handelingen te kunnen blijven stellen.

Deelname aan een RKG beantwoord meteen aan het, door de FOD Volksgezondheid gestelde criterium voor niet-WUG titels:

Personen zonder gezondheidszorgberoepstitel die over verworven rechten beschikken zoals hierboven omschreven, kunnen enkel psychotherapeutische handelingen stellen onder supervisie van een autonoom beoefenaar van de psychotherapie in interdisciplinair verband met regelmatige intervisie. 

De RKG’s hanteren een integratieve filosofie; het staat met andere woorden, met wederzijds respect, open voor alle psychologische en/of psychotherapeutische stromingen en/of modaliteiten voor zover de modaliteit/stroming/school erkend is door de EAP – European Association Psychotherapy – www.europsyche.org.

De RKG’s en haar deelnemers houden zich aan het beroepsgeheim en de discretieplicht zoals voorgeschreven door zijn/haar koepelvereniging of beroepsvereniging. Lidmaatschap bij een koepelvereniging/beroepsvereniging is voor alle deelnemers aan een RKG verplicht.

De deelnemers aan een RKG zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De RKG-samenkomsten, vergaderingen, vormingsmomenten, supervisies, intervisies, peer-group vergaderingen (regionaal/provinciaal/nationaal) worden geaccrediteerd door de ABP-BVP vzw (Belgische Vereniging voor Psychotherapie). Zij registreert immers de ECP-houders en controleert, in opdracht van de EAP, het CPDContinuous Professional Development van haar leden. Op de RKG-samenkomsten, vergaderingen, vormingsmomenten, supervisies, intervisies, peer-group vergaderingen, worden de accreditatieattesten meteen uitgereikt.

Evenementen in juli 2024

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
01/07/2024
02/07/2024
03/07/2024
04/07/2024
05/07/2024
06/07/2024
07/07/2024
08/07/2024
09/07/2024
10/07/2024
11/07/2024
12/07/2024
13/07/2024
14/07/2024
15/07/2024
16/07/2024
17/07/2024
18/07/2024
19/07/2024
20/07/2024
21/07/2024
22/07/2024
23/07/2024
24/07/2024
25/07/2024
26/07/2024
27/07/2024
28/07/2024
29/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
01/08/2024
02/08/2024
03/08/2024
04/08/2024

Antwerpen

Meer weten

Oost-Vlaanderen

Meer weten

West-Vlaanderen

Meer weten

Brabant

Meer weten

Limburg

Meer weten