EAP: AANVRAAG INZAKE COMMON TRAINING FRAMEWORK

De EAP – European Association for Psychotherapy – heeft bij de Europese Commissie een aanvraag gedaan inzake Common Training Framework.

Om een professie, door Europa, als ‘autonoom’ te kunnen laten erkennen, moeten er minstens 9 EU landen over een gelijk opleidingscurriculum beschikken. Via onderstaande link kan u het ingediende document inkijken.

(Photo by Markus Spiske on Unsplash)