DE FFBPP REAGEERT OP NACEBEL SUBKLASSE 86904

De FFBPP (Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique reageert naar de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO op de nieuwe NACEBEL-subklasse 86904.

13Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique (FFBPP)86904Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizenhttps://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=86904Geen eigen codeCreatie van een eigen codeCode 86.904 is generiek maar wordt gespecificeerd als omvattende “activiteiten” op het gebied van psychologie, psychotherapie en psychoanalyse”. Dit zijn echter specifieke beroepen met specifieke uitgebreide opleidingen. Niet elke psycholoog is een psychotherapeut of psychoanalyticus, en hun praktijken bestrijken gedeeltelijk dezelfde gebieden, maar niet volledig, en hun activiteiten vallen onder te differentiëren kaders.Nace Rev. 2.1.: De nieuwe klasse 86.93 “Activiteiten van psychologen en psychotherapeuten, met uitzondering van artsen” zou de mogelijkheid kunnen bieden om tot 10 nieuwe 5-cijferige codes te creëren.

(Photo by Florian Olivo on Unsplash)