KOMT U IN AANMERKING VOOR HET ECP?

U kan uw aanvraag indienen via https://abp-bvp.be/ecp

Het European Certificate for Psychotherapy is een kwaliteitslabel voor een degelijk, wetenschappelijk onderbouwde psychotherapieopleiding.
Het ECP is erg gewild momenteel door mensen die willen aantonen dat ze over voldoende kennis beschikken om psychotherapeutische verrichtingen te mogen beoefenen. Dit niet alleen in België, maar ook in heel Europa en zelfs al erbuiten. Zowel in ons land als bij de Europese commissie wordt het ECP naar voor geschoven als het kwaliteitslabel van de toekomst. De manier om het kaf van het koren te scheiden en de kwaliteit van zorg te bewaken en zelfs te verbeteren.

Kom jij in aanmerking voor een ECP?

Al een geringe tijd worden we overstelpt met de vraag of mensen met hun diploma’s in aanmerking komen om een ECP aan te vragen. Daarom sommen we graag nog even de voorwaarden voor je op.

Om een ECP aan te vragen heb je minimaal een opleiding genoten van 3200 uur. Deze opleiding moet verspreid zijn over een periode van minimaal 7 jaar. De eerste 3 jaar van deze opleiding dient minimaal een bacheloropleiding te zijn, de laatste (minimum 1400 uur) moeten bestaan uit een specifieke psychotherapieopleiding.
Dit komt dus neer op minimaal een bachelor samen met een 4-jarige erkende therapieopleiding.

1. De totale duur van de opleiding mag niet korter zijn dan 3200 uur:

Ofwel gespreid over minimaal zeven jaar, waarbij de eerste drie jaar het

equivalent van een relevant universitair diploma. De laatste vier jaar moeten worden gevolgd in een opleidingscentrum specifiek voor psychotherapie, moet alle in § 2 van dit artikel gedefinieerde elementen bevatten, en zal niet minder dan 1400 uur bedragen.

2. Of uitgevoerd in de vorm van een 5-jarige voltijdse academische opleiding en training in psychotherapie, georganiseerd door een universiteit, die alle theoretische en praktische elementen moet bevatten welke hieronder worden gedefiniëerd.

De opleiding voldoet aan de criteria van het EAP voor een basisberoepsopleiding en omvat volgende elementen:

2.1. Persoonlijke psychotherapeutische ervaring, of gelijkwaardig:
Dit moet worden opgevat als opleidingsanalyse, zelfervaring en andere methoden die elementen van zelfreflectie, therapie en persoonlijke ervaring inhouden (niet minder dan 250 uur), normaal gespreid over 4 jaar. Geen enkele term wordt overeengekomen door alle psychotherapiemethoden. Elke opleiding moet regelingen bevatten om ervoor te zorgen dat de stagiairs kunnen vaststellen en op passende wijze kunnen omgaan met hun betrokkenheid bij en bijdragen aan de processen van de psychotherapieën die zij beoefenen in overeenstemming met hun specifieke methoden.

2.2. Theoretische studie:
Er zal een algemeen deel van de universitaire of professionele opleiding zijn en een deel dat specifiek is voor de psychotherapie. Universitaire of beroepsopleidingen die leiden tot een eerste universitaire graad of een gelijkwaardige beroepskwalificatie in onderwerpen die relevant zijn voor psychotherapie, kunnen worden toegestaan als een deel van, of het geheel van, het algemene deel van psychotherapietheorie, maar kunnen niet bijdragen aan de 4-jarige specifieke psychotherapieopleiding.
De theoretische studie (500 tot 800 uur) tijdens de 4 jaar van de specifieke opleiding voor psychotherapie moet de volgende elementen bevatten:

– Theorieën van de menselijke ontwikkeling gedurende de levenscyclus
– Een begrip van andere psychotherapeutische benaderingen
– Een theorie van verandering
– Begrip van sociale en culturele vraagstukken in relatie tot psychotherapie
– Theorieën van psychopathologie
– Theorieën over beoordeling en interventie

2.3. Praktische opleiding:
Deze omvat voldoende praktijkervaring (niet minder dan 300 uur) onder voortdurende supervisie (niet minder dan 150 uur) passend bij de psychotherapeutische modaliteit en heeft een duur van ten minste twee jaar.

2.4. Plaatsing in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of gelijkwaardige beroepservaring:
De stage moet voldoende ervaring opleveren met psychosociale crises en met samenwerking met andere specialisten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

2.5. Supervisie, opleiding en, indien van toepassing, persoonlijke psychotherapie moeten worden gegeven door therapeuten wiens opleiding voldoet aan de criteria van het ECP. Geavanceerde opleidingen voor opleiders en supervisors vallen niet onder deze criteria, maar zullen wel vereist zijn.

2.6. Opleidingen dienen geregistreerd te zijn bij hun relevante NAO (in België is dit de ABP-BVP vzw) en geaccrediteerd te zijn door hun relevante EWAO.
Vervolgens wordt hen aanbevolen een aanvraag in te dienen bij de Commissie voor opleiding en accreditatie (Training & Accreditatie Comité (TAC) voor de status van Europees Geaccrediteerd Psychotherapie Opleidingsinstituut (EAPTI) aan te vragen. Op deze manier kunnen opleidingsinstituten rechtstreeks een ECP leveren aan hun afstuderende studenten.
De gedetailleerde criteria en procedures voor het verkrijgen van de EAPTI-status zijn zijn opgenomen in het TAC-document. De TAC is verantwoordelijk voor het controleren en accepteren van de kwaliteit en de procedures van de opleidingsorganisatie en beveelt deze vervolgens aan bij de raad van bestuur voor de EAPTI-status.

Welke psychotherapeutische modaliteiten komen in aanmerking?

De specifieke therapieopleiding moet een opleiding zijn die vertegenwoordigd en gecontroleerd wordt op Europees niveau. Deze zijn:

 • Bio-energetische analyse
 • Biosynthesetherapie
 • Lichaamspsychotherapie
 • Bonding Psychotherapie
 • Gestalttherapie
 • Hypno Psychotherapie
 • Integratieve Psychotherapie
 • Logotherapie
 • Multimodale aanpak
 • Neuro-linguïstische psychotherapie
 • Persoonsgerichte psychotherapie
 • Positieve psychotherapie
 • Psycho-organische analyse
 • Psychoanalyse
 • Psychodrama
 • Psychosynthese
 • Realiteitstherapie
 • Systemische gezinstherapie
 • Transactionele Analyse
 • Existentiële therapie

Wat nu?

Kom jij in aanmerking om een ECP-houder te kunnen worden, neem dan nu contact met ons op via de contactpagina en bezorg ons de nodige diploma’s en EAP-documenten (in het Engels, daar het GAP comité in het Engels wordt gehouden door leden van verschillende Europese landen). Via de website kan je meteen de kosten betalen die aan deze procedure verbonden zijn en dan bent ook u binnenkort houder van dit bijzondere kwaliteitscertificaat.