OOK NEDERLANDSE PSYCHIATERS VREZEN VOOR SCHENDING VAN DE PRIVACY VAN DE PATIËNTEN (CFR. ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER IN BELGIË)

Groep psychiaters kritisch op aanleveren ggz-gegevens aan NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

BRON: Skipr Redactie 21 juli 2022

Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) informatie aanleveren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Daarvoor moeten ze, per patiënt, online een scorelijst invullen. Dat stuit volgens Trouw op protest bij behandelaren in de basis- en gespecialiseerde ggz, omdat patiënten niets is gevraagd en hun privacy in het geding is.

De NZa, toezichthouder van de zorg, wil met deze gedetailleerde gegevens van uiteindelijk 800.000 ggz-patiënten een beter beeld krijgen van welke zorg in de toekomst nodig is. Informatie waar ook zorgverzekeraars gebruik van kunnen maken, als die zorg inkopen.

Versleuteld

De patiëntgegevens worden versleuteld en gepseudonimiseerd, de herleidbaarheid tot personen is tot een minimum beperkt, laat de NZa weten. De opzet voldoet ook aan de Europese privacyregels en de Autoriteit Persoonsgegevens is betrokken geweest bij het plan.

Medisch beroepsgeheim

Psychiater en juriste Cobie Groenendijk zegt tegen het dagblad dit alsnog te ver gaan. Zij is lid van de groep Stop de benchmark met ROM. Volgens Groenendijk brengt het behandelaren in de problemen en strookt het niet met het medisch beroepsgeheim.

Goede werking ggz

In een apart bericht op de site zegt de NZa de onrust die is ontstaan te betreuren. De toezichthouder benadrukt dat behandelaren wordt gevraagd informatie aan te leveren voor een goede werking van de ggz en dat de informatie is gedepersonaliseerd en dus niet is te herleiden tot individuele patiënten. (Skipr/ANP)

(Photo by Tim Mossholder on Unsplash)