PSYCHOTHERAPIE ALS AUTONOOM BEROEP

Na lobbywerk van de Belgische Federatie van Psychotherapeuten heeft Els Van Hoof (CD&V) een parlementaire vraag gesteld aan Federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke hoever het staat met de ondersteunde beroepen in de GGZ en de verwachting dat psychotherapie alsnog als een autonoom beroep zou worden erkend.

(Photo by Jan Huber on Unsplash)