PSYCHOTHERAPIE EN NACEBELCODE

Recent heeft de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) een toelichting toegevoegd bij de Nacebelcode 86904. Vroeger stond deze code enkel gedefinieerd als: Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Nu heeft men een toelichting bijgevoegd:

Deze subklasse omvat:

  • de activiteiten op het gebied van psychologie
  • de activiteiten op het gebied van psychotherapie
  • de activiteiten op het gebied van psychoanalyse
  • de activiteiten van centra voor geestelijke gezondheidszorg

Alsook:

  • seksuoloog
  • looptherapie

(Photo by Jan Huber on Unsplash)