PSYCHOTHERAPIE VANDAAG

Een update van de situatie omtrent de psychotherapie in België

In deze uitgebreide uiteenzetting gaat ABP-BVP dieper in op de huidige situatie omtrent de psychotherapie in België.
Ze omschrijft onder meer het huidig wettelijk kader, de voorwaarden tot uitoefening en andere belangrijke aspecten.