WET INZAKE DE KWALITEITSVOLLE PRAKTIJKVOERING IN DE GEZONDHEIDSZORG

Een blik op de wetgeving.

De volledige wetgeving hierrond kunt u hier terugvinden: LOI – WET (fgov.be)
Deze wet geldt enkel voor diegenen die onder de WUG (wet op de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen) vallen.

Psychotherapeuten vallen hier dus nog niet onder! Wat niet wil zeggen dat we er wel proactief naar kunnen handelen.