ABP-BVP TERUG LID VAN DE HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN – SECTORCOMMISSIE 13 – MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN

Met enige trots kunnen wij melden dat de ABP-BVP terug werd benoemd als lid van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen in Sectorcommissie 13 – Medische en Paramedische Beroepen

De opdrachten van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad. Zijn wettelijke opdracht is drievoudig: overleggen, adviseren én vertegenwoordigen.

Overlegge,

De Hoge Raad vormt een overlegplatform voor de zelfstandigen en de kmo’s.

Als overlegforum groepeert de Hoge Raad een 190-tal erkende beroeps- en interprofessionele organisaties.

Adviseren

​De Hoge Raad treedt op als spreekbuis van de zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s. De Hoge Raad richt zijn adviezen aan de betrokken Ministers alsook aan de Minister die de Middenstand tot zijn bevoegdheid heeft. Hij kan geraadpleegd worden door een Minister maar beschikt ook over een eigen initiatiefrecht. Zo kan hij steeds in volle onafhankelijkheid zijn standpunten vertolken. Als organisme van openbaar nut beschikt de Hoge Raad daartoe over een rechtspersoonlijkheid. Hij wordt geleid en beheerd door de zelfstandigen zelf.

​Vertegenwoordigen

De Hoge Raad heeft ook een vertegenwoordigende bevoegdheid. Via diverse beheers- of raadgevende organen kunnen zelfstandigen en KMO aldus hun standpunten in diverse socio-economische instanties mee verdedigen.

De sectorcommissies (2017-2022)

​De erkende nationale beroepsorganisaties die representatief zijn voor de bedrijfshoofden uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de kleine en de middelgrote nijverheid worden ingedeeld in 11 sectorcommissies waarvan de bevoegdheid is vastgesteld als volgt:

De erkende nationale beroepsorganisaties die representatief zijn voor de zelfstandigen die een vrij beroep of een ander zelfstandig intellectueel beroep uitoefenen, worden ingedeeld in 4 sectorcommissies waarvan de bevoegdheid is omschreven als volgt: 

​Elke erkende nationale beroepsorganisatie wordt in de sectorcommissie waarvan zij deel uitmaakt vertegenwoordigd door twee afgevaardigden aangewezen overeenkomstig haar statuten.

(Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash)