CM ERKENT PSYCHOTHERAPEUTEN MET EEN ECP.

Met vreugde lazen wij op de vernieuwde site van de CM dat vanaf 1/01/2023 (buiten de psychotherapeuten die middels de overgangsmaatregelen door jullie een erkenningsnummer krijgen) de huidige – en toekomstige ECP-houders ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor hun cliënten/patiënten: 

vanaf 1 januari 2023*: een psychotherapeut die beschikt over een Europees Certificaat voor Psychotherapeuten (ECP).

Wij zijn zeer verheugd dat de CM (in onze ogen steeds de trendsetter m.b.t. psychotherapie) het Europees Certificaat de waarde geeft die het verdient, net zoals we daar nu de FOD Volksgezondheid van aan het overtuigen zijn en de EAP, op haar beurt, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

De ABP-BVP zal het niet nalaten om, in haar lobby naar de andere ziekenfondsen, het ECP als enige garantie voor te stellen voor een kwaliteitsvolle psychotherapie opleiding, conform de opleidingscriteria van de EAP.

Ook het Intermutualistisch College zullen wij voorstellen het ECP te hanteren als erkenningscriterium.

ECP houders zijn verplicht om jaarlijks 50 u. accreditatie te halen (middels supervisie, intervisie, continuous professional development, symposia, opleidingen, multi- en interdisciplinair overleg,…)

De ABP-BVP voorziet hier in middels haar Regionale Kwaliteitsgroepen. Ook vele organisaties vragen bij de ABP-BVP accreditatie aan voor hun opleidingen; check de huidige lijst:  ACCREDITATIELIJST – ABP-BVP

Jaarlijks dienen onze leden hun accreditaties te uploaden in hun persoonlijk profiel en worden er provinciale steekproeven genomen.

(Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash)