DE INTEGRATIE VAN ACUPRESSUUR IN DE THERAPEUTISCHE PRAKTIJK. – PETER ROSVELDS

The American Psychological Association (APA) publiceerde in mei dit jaar een groot onderzoek van Dr. David Feinstein: ‘Combining Acupressure with Established Psychological Methods Improves Clinical Outcomes‘.

De APA wilt hiermee zijn leden voorbereiden op een nieuwe golf van hulpverlening waarbij lichaamsgerichte technieken zoals acupressuur steeds meer zullen geïntegreerd worden.

Het onderzoek toont aan dat lichaamsgericht werken (acupressuur) in combinatie met klassieke psychotherapie niet alleen zeer effectief is maar ook ongewoon snelle en duurzame resultaten geeft.

De techniek die wordt gebruikt noemt men EFT (Emotional Freedom Techniques of psychologische acupressuur of tapping).

Het artikel van de APA: https://www.growkudos.com/publications/10.1037%25252Fint0000283/reader?fbclid=IwAR3r_kU1o7KxTcY_qAcrg36m4cvsIfzr-iFsxjkpA3oW3oEv29RGB3SdhAU

Om te begrijpen waarom EFT of acupressuur zo efficiënt is, geven we een woordje uitleg over Memory Reconsolidation (Bruce Ecker):

Met Memory Reconsolidation bedoelen we het aangeboren vermogen van de hersenen om een bestaand leerproces te updaten of een nieuw gedrag te leren bij een bepaalde prikkel waarbij je al lange tijd ongewenst gedrag vertoont. Het is het vermogen om een bepaald neuraal pad te vervangen door een nieuwer of gewenster neuraal pad. VB 1: Je vindt iemand niet leuk na een eerste ontmoeting. Je brein is in staat om deze mening/overtuiging bij te stellen na een eventuele 2 de ontmoeting waar deze persoon toch leuk blijkt te zijn. VB 2: Na het denken aan een bepaalde herinnering wordt je zelfvertrouwen steeds ondermijnt, je brein kan leren om er neutraler op te reageren en er zelfs constructieve lessen aan te koppelen die je vertrouwen deugd doen.

Vooraleer deze nieuwe informatie zich echt vertaalt in onbewust gedrag, moet het worden geïnstalleerd in het lange termijn geheugen.

Het brein heeft een systeem om ‘oude lessen’ (vb. beperkende overtuiging) te updaten met nieuwe informatie. Neurale paden kunnen hiervoor worden aangepast. Dit proces noemt men Memory Reconsolidation. Er moet aan 3 voorwaarden worden voldaan om tot MR te komen.

1. Wat je hebt geleerd (= de oude les of emotie of herinnering) moet dichtbij worden gehaald, het neurale pad moet als het ware worden geactiveerd.

2. Je biedt gelijktijdig je brein een geloofwaardig, alternatief gedrag, gevoel of emotie aan.

Dit noemt men in de ‘Juxtaposition’ of ‘opposite position’.

3. Dit moet meerdere keren worden herhaald.

Je brein komt dan in de problemen, de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ tegenovergestelde informatie kunnen niet gelijktijdig waar zijn. Na enkele herhalingen kiest je brein voor het wegschrijven van de nieuwe, geupdate informatie.

Dit proces wordt ook gevolgd bij een EFT sessie :

1. De cliënt wordt gevraagd naar het gevoel, de overtuiging, de lichamelijke sensatie die hem dwars zit, het neurale pad wordt hierbij geactiveerd.

2. Door het stimuleren van de acupressuurpunten kalmeren we het gevoel of de emotie die er dan aanwezig is (we verkleinen de amplitude van het oude neuronale pad), pas wanneer dit rustiger is bieden we het brein een alternatieve visie aan, deze visie heeft nu de kans om als een volwaardig alternatief te dienen voor het brein en de amplitude van dit nieuwe neurale pad is gelijk aan of zelfs groter als dat van het oude pad en net daar ligt de kracht en toegevoegde waarde van EFT.

3. We herhalen dit proces enkele keren (tijdens het tikproces).

Ook in België is EFT/acupressuur aan een opmars bezig. Deze maand volgden oncologen, onco-psychologen en onco-coaches van 6 Belgische ziekenhuizen (UZ-Gent, UZ-Brussel, AZ-Groeninge, AZ-Glorieux, Jessa ZH, AZ-Klina) een 2-daagse opleiding EFT. Onderzoek van Prof. Debruyne toonde aan dat EFT zeer bruikbaar is om patiënten cognitief vooruitgang te laten boeken na een kankerbehandeling en dat het een laagdrempelige tool is die efficiënt pijn- en stressverlagend werkt.

Het onderzoek : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537021003618?fbclid=IwAR0wmTHG0A_e1jk-7GmI3URt2wg5328nvf5P7rCO_jF_pU1s9TI2G7ZIKbM

(Photo by Matheus Ferrero on Unsplash)