DE CORRELATIE TUSSEN EEN VERLAAGDE SEROTONINECONCENTRATIE EN DEPRESSIE WEERLEGD?

Een meta-onderzoek naar de correlatie tussen een verminderde serotonineconcentratie en depressie toont aan dat er geen overtuigend bewijs is dat depressie wordt geassocieerd met, of veroorzaakt door, lagere serotonineconcentraties of -activiteit. De meeste studies vonden geen bewijs van verminderde serotonine-activiteit bij mensen met een depressie in vergelijking met mensen zonder, en methoden om de beschikbaarheid van serotonine te verminderen met behulp van tryptofaandepletie verlagen niet consequent de stemming bij vrijwilligers.

Lees de volledige studie:

The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence | Molecular Psychiatry (nature.com)

The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence

BRON: Molecular Psychiatry (2022)

(Photo by Ashley Batz on Unsplash)