LEER MULTIDISCIPLINAIR NETWERKEN IN DE THERAPIERUIMTE (RKG ANTWERPEN)

Veel psychotherapeuten werken binnen de 4 muren van hun therapieruimte. Vaak worden ze echter geconfronteerd met cliëntsituaties waar kennis van – en multidisciplinaire samenwerking met sociale netwerken en instituties een belangrijke meerwaarde zou kunnen bieden.

Mieke Corstjens en Harry Alaerts zijn beide psychotherapeuten (ex-AIHP) die dagelijks, in de begeleiding van hun cliënten, contacten hebben met diverse sociale instituties. 

Zij maken u, in twee avonden en op een schematisch-begrijpelijke manier, wegwijs in het sociale landschap en gaan aan de slag met individuele casussen die door u, op voorhand, worden aangebracht.

Let op: u schrijft dus in voor de twee avonden, de tweede is geen herhaling, meer een vervolg op de eerste.

Maandag:       08/05/2023 – 19.00 tot 22.00 u.

Donderdag:    11/05/2023 – 19.00 tot 22.00 u.

Locatie: Jacobslaan 86 – 2980 Zoersel

Deze twee avonden worden geaccrediteerd door de BVP voor 6 punten CPD.

Deelnemen: 195 €         (eigen inbreng middels KMO-p is 136,50 €)

Niet AIHP studenten kunnen een traject aanvragen van 2 x 3 uren groepssupervisie/practica en 30% KMO-p subsidie gebruiken. Aanvragen via de website: www.psychology-integration.eu

AIHP studenten:  0 €           (middels 2 x groepssupervisie)*

*Aangezien er wordt uitgegaan van casuïstiek gelden deze twee avonden, voor AIHP psychotherapiestudenten als 2 x 3 u. groepssupervisie.

Deze activiteit wordt georganiseerd vanuit een samenwerking tussen de BVP, de Regionale Kwaliteitsgroep Antwerpen en de AIHP.

Interesse? Mail even naar: philippe.vrancken@telenet.be dan neem ik contact met je op.

(Photo by Jackson Films on Unsplash)