PSYCHOTHERAPIE EN BTW

Over de wijziging in de BTW-regeling

Vanuit het Platform Psychotherapie Vlaanderen (ABP-BVP, BNVIP, VVTIV, Konnektit, AIHP, EA, Gestaltopleiding, Psychologen belangengroeperingen,…) heeft Konnektit de bevestiging ontvangen vanuit FOD financiën dat psychotherapie aangeboden door psychotherapeuten met verworven rechten onder de btw vrijstelling valt die vanaf 1/1/2022 van toepassing is. Zij heeft naar aanleiding hiervan haar blog aangepast https://www.konnektit.be/blog/2401/psychotherapie-vrijgesteld-van-btw