BEROEP AFGEWEZEN

Het Grondwettelijk Hof bespreekt de wet De Block op de psychotherapie

Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen tegen de Psychotherapiewet De Block feitelijk afgewezen. Er kunnen geen nieuwe beroepen worden ingesteld. Dit betekent dat de rechters van het Grondwettelijk Hof deze wet in overeenstemming met de Belgische Grondwet achten, behalve met betrekking tot artikel 11 waarin de overgangsmaatregelen zijn vastgelegd. Dit artikel 11 was al geschrapt, de wet moet op dit punt worden hersteld omdat het niet in overeenstemming is met de Grondwet.

Concreet :

  1. Psychotherapie wordt niet erkend als een autonoom beroep
  2. De praktijk van Psychotherapie is alleen voorbehouden aan Klinisch Psychologen, Klinisch Orthopedagogen en Artsen, mits zij een specifieke opleiding van ten minste 70 ECTS-credits hebben gevolgd aan de Universiteit of Hogeschool.
  3. Personen die geen psycholoog, orthopedagoog of arts zijn en die voor 31 augustus 2016 psychotherapie hebben uitgeoefend of die in 2016-2017 zijn begonnen met de opleiding Psychotherapie, mogen zelfstandig hun praktijk blijven uitoefenen zolang de Wet niet wordt hersteld. Dat wil zeggen zolang deze niet in overeenstemming is met de Grondwet.
  4. Er moet voor worden gezorgd dat de term psychotherapeut, die niet wordt erkend, niet langer wordt gebruikt en dat de term wordt vervangen door Practitioner of Psychotherapy. Iedereen is vrij om daar psychoanalytische, systemische, humanistische etc. toe te voegen.